EGE STK 412 K-A4

EGE STK 412 K-A4

广东 深圳
面议/ 件
1
1000
我要询价

EGE STK 412 K-A4 流量控制器

EGE的热流量控制器可用于需要监控流量的任何地方。标准的一体式传感器由非常耐用的V4a不锈钢(DIN 1.4571)制成。对于特别腐蚀性的流体,EGE生产的传感器是由特殊材料制成的,例如青铜,哈氏合金,钛甚至是PTFE。EGE流量控制器是自动化工业,化学工业以及必须以安全,可靠且维护成本低的方式监视流量的可靠单元。

EGE提供的热力流量控制器不带可移动的部件,这意味着它们坚固且耐污染。诸如水,乙二醇混合物或化学药品之类的流体控制器与诸如空气和二氧化碳之类的气体传感器一样,是产品范围的一部分。还提供基于ATEX的本安型传感器,用于爆炸性区域和危险区域。其他变化包括高达160°C的高温传感器,由具有高耐化学性的哈氏合金,蒙乃尔合金,钛和钽等材料制成的特殊传感器,以及带有数字显示的可编程流量传感器。流量控制器可以拧入管道的侧面,也可以以在线传感器的形式添加到管线本身。

常用型号:


P10402 EGE STK 412 K-A4

P10404 EGE STK 412 S-A4

P10408 EGE STK 421 K-A4

P10410 EGE STK 421 S-A4

P10412 EGE ST 421 K-A4

P10414 EGE ST 421 S-A4

P10431 EGE ST 421 K-F

P10435 EGE STK 412 KH-A4

P10436 EGE STK 421 KH-A4

P10437 EGE ST 421 KH-A4

P10438 EGE ST 431 KH-A4

P10501 EGE SKZ 400 WR

P10502 EGE SKZ 400 WR-115

P10503 EGE SKZ 400 GR

P10521 EGE SC 440-A4-GSP

P10523 EGE SC 440/1-A4-GSP

P10525 EGE SC 440/2-A4-GSP

P10526 EGE SC 440/3-A4-GSP

P10530 EGE SKM 420 GR

P10622 EGE STA 421 S-B3

P10623 EGE STA 421 K-B3

P10625 EGE STA 421 K-HB2

P10632 EGE STC 425 K

P10820 EGE SKM 420 GA

P10901 EGE ST 421 K-L80

P10902 EGE ST 421 K-L120

P10904 EGE ST 421 S-L80

P10905 EGE ST 421 S-L120

P11060 EGE STB 450 K

P11064 EGE SC 440/5-A4-GSP

P11066 EGE SC 440/6-A4-GSP

P11067 EGE SKM 421 GR

P11074 EGE SN 450/1-A4-WR1

P11076 EGE SN 450/1-A4-WR2

P11078 EGE SN 450/1-A4-GR

P11079 EGE SN 450/2-A4-WR1

P11080 EGE SN 450/2-A4-WR2

P11081 EGE SN 450/2-A4-GR

P11082 EGE SN 450/3-A4-WR1

P11083 EGE SN 450/3-A4-WR2

P11084 EGE SN 450/3-A4-GR

P11086 EGE SN 450/1-A4-GRS

P11095 EGE SN 450/1 GA

P11096 EGE LN 520 GSP

P11097 EGE LN 520 GA

P11098 EGE LN 450 GA-K

P11099 EGE LN 450 GA-S

P11100 EGE LTZ 421 K-A2

P11101 EGE LTZ 421 S-A2

P11102 EGE LNZ 450 WR1-K

P11103 EGE LNZ 450 WR2-K

EGE品牌EGE型号EGE原装进口EGE流量计EGE流量控制器EGE控制器