EGE STS 110 S

EGE STS 110 S

广东 深圳
面议/ 件
1
1000
我要询价

EGE STS 110 S

EGE提供的热力流量控制器不带可移动的部件,这意味着它们坚固且耐污染。诸如水,乙二醇混合物或化学药品之类的流体控制器与诸如空气和二氧化碳之类的气体传感器一样,是产品范围的一部分。还提供基于ATEX的本安型传感器,用于爆炸性区域和危险区域。其他变化包括高达160°C的高温传感器,由具有高耐化学性的哈氏合金,蒙乃尔合金,钛和钽等材料制成的特殊传感器,以及带有数字显示的可编程流量传感器。流量控制器可以拧入管道的侧面,也可以以在线传感器的形式添加到管线本身。

功能?

探头?

放大器和紧凑型设备?

术语?

设置说明?

在线流量监控?

在危险区域中使用?

EGE常用型号

P11187 EGE STS 110 S

P11188 EGE STS 110 K-L80

P11189 EGE STS 110 K-L110

P11190 EGE STS 110 K-L140

P11191 EGE STS 111 K-L80

P11192 EGE ST 110 K

P11193 EGE ST 110 S

P11194 EGE ST 110 K-L80

P11195 EGE ST 110 K-L110

P11196 EGE ST 110 K-L140

P11197 EGE ST 111 K-L80

P11198 EGE ST 110 KH

P11200 EGE ST 110 KH-L80

P11201 EGE ST 110 KH-L110

P11202 EGE ST 110 KH-L140

P11203 EGE ST 111 KH-L80

P11204 EGE ST 111 KH-L110

P11205 EGE ST 111 KH-L140

P11206 EGE STS 212 S

P11207 EGE STS 215 S

P11212 EGE STS 215 KH

P11214 EGE SNT 450-A4-WR1

P11215 EGE SNT 450-A4-WR2

P11216 EGE SNT 450-A4-GR

P11217 EGE SNT 450-A4-GR-S

P11218 EGE SNT 450-A4-GSP

P11219 EGE SNT 450-A4-GSP-S

P11220 EGE SNT 450/1-A4-WR1

P11221 EGE SNT 450/1-A4-WR2

P11222 EGE SNT 450/1-A4-GR

P11223 EGE SNT 450/1-A4-GR-S

P11224 EGE SNT 450/1-A4-GSP

P11225 EGE SNT 450/1-A4-GSP-S

P11228 EGE SN 450/1-A4-GSP

P11231 EGE SN 450/1 WR2-VA

P11233 EGE SN 450/1 GR-VA

P11234 EGE SN 450/1 GR-VE

P11237 EGE LG 518 GSP

P11239 EGE SN 450/1 GAN-S

P11240 EGE LG 518 GA

P11241 EGE SN 450-A4-GSP

P11247 EGE SDN 504 GSP

P11248 EGE SDN 510 GSP

P11249 EGE SDN 504 GA

P11250 EGE SDN 510 GA

P11251 EGE SD 504 S

P11252 EGE SD 510 S

P11258 EGE SDB 510 GSP

P11259 EGE ST 521 KH

P11260 EGE ST 521/1 KH

P11261 EGE ST 521/2 KH

EGE品牌EGE型号EGE原装进口EGE流量计EGE控制器